Stilling som industrikonsulent ledig

Vil du vere med å utvikle vidare det spennande industri- og næringsmiljøet på Osterøy?

Osterøy Industrilag vil tilsette ny industrikonsulent/dagleg leiar. Lars Mjøs som har vore industrikonsulent i 35 år, vil vere med å gje deg ein god start.

Arbeidsoppgåver:

  • sekretær for Osterøy Industrilag

  • gratis etablerarrettleiing

  • råd og rettleiing for bedrifter

  • utvikling og gjennomføring av prosjekt i samarbeid med andre

Du må i stor grad sjølv skaffe oppdrags- og prosjektinntekter og løna di vert i samsvar med dette. For å gje deg ein god start, har me bygd opp ein god buffer.

Du må vere initiativrik, sjølvgåande, ha strategiske evner og vere god til å samarbeide. Høgare utdanning som t.d. ingeniør/ sivilingeniør og industrierfaring er ein styrkje. Du er velkomen til å utforme stillinga med ny form og nytt innhald.

Osterøy kommune held kontor til verksemda like ved rådhuset i Lonevåg.

Nærare informasjon om stillinga finn du her .

Søknadsfrist 15.2. 2017.

Kontaktpersonar: Formann i Osterøy Industrilag, Lars Magne Bysheim, mobil 901 20 990 og industrikonsulent Lars Mjøs, mobil 416 28 531.

 
Arbeider for rask realisering av ny jernbane og ny E16 Arna-Stanghelle og for godsterminal i tunner

Osterøy Industrilag arbeider aktivt for rask realisering av ny dobbeltspora jernbane og ny E16 Arna-Stanghelle. Me har arbeidd for at kommunen skal utarbeide ein plan for å kunne vere med å ta imot steinmassar frå anlegget. Å bli kvitt stienmassane er ein føresetnad for oppstart. Kommunen har vedteke å utarbeide ein massehandteringsplan og me bistår kommunen med å skaffe finansiering. Industrilaget har engasjert seg i spørsmålet om godsterminal i Bergen og har gått ut med ein ide om godsterminal i tunnel aust for Arna langs Sørfjorden. Me har sendt oppfordring til samferdsleministaren om å ta med avsnitt om mogeleg godsterminal i tunnel i forslaget til planprogram for den statlige reguleringsplanen for E16 og Vossebanen Arna-Stanghelle. Regionalt næringsfond for Osterfjord har løyvd kr 260.000 til ein moglegheitsstudie og visualisering av denne tunell-godsterminalen.

Sist oppdatert 31.01.2017
 
Næringsministaren nyopna fabrikkanlegget til Pallegossisten

Den 19.2.2016 nyopna næringsminister Monica Mæland fabrikkanlegget til Pallegrossisten AS på Dale. Industrilaget takkar både næringsministeren som kom og Pallegrossisten som inviterte. Nestformannen i Osterøy Industrilag, Eimund Øvsthus, og sekretær, Lars Mjøs, fekk køyre næringsministaren frå Flesland til Dale og fekk teke opp og fekk god respons på ei rekkje saker Industrilaget er interessert i. Monica Mæland takka og ja til å kome til Osterøy på bedriftsbesøk og for å vitje Kompetansesenteret for CNC og robot.

Les i Bygdanytt frå opninga her.

Sist oppdatert 25.02.2016
 
Kompetanseutvikling i CNC og robotnæringsmiljøet i Hordaland
IMG_3484_RedusertInnovasjon Norge har løyvd 3 mill kr til prosjektet Kompetanseutvikling i CNC og robotnæringsmiljøet i Hordaland. Hordaland fylkeskommune og Regionalt næringsfond for Osterfjord følgjer opp med ytterlegare kr 250.000 kvar. Høgskolen i Bergen vil utvikle ein bachelor og etterkvart også ein master i CNC og robot. Tilsvarande vil Bergen tekniske fagskole utvikle eit fagteknikartilbod. Kompetansesenteret for CNC og robot ved Osterøy vidaregåande skule vil utvikle etter- og vidareutdanningstilbod. Og alle er interesserte i å gjere dette i samarbeid. Osterfjord Næringssamarbeid ved Industrikonsulenten på Osterøy er prosjektleiar.

Sist oppdatert 24.04.2015
 
Vegomlegging fv 567 i Hosanger
IMG_4134_RedusertIndustrilaget har lenge arbeidd for vegomlegging i Hosanger. Ei løyving frå styret i Industrilaget på 1 mill kr i kompensasjonsmidlar var gjerne med på å få fart i sakene? Vegarbeidet starta hausten 2014 og er planlagt å ta ca 1 år.
Sist oppdatert 24.04.2015
 
<< Start < Førre 1 2 3 Neste > Siste >>

Side 1 av 3