Styrking av Osterøy vidaregåande skule
Ostery_vgs_ABB_robotFramlegget i 2012 til ny skulebruksplan for vidaregåande skular i Hordaland la i praksis opp til ei svekking av skulen med avvikling av fleire av utdanningsprogramma med m.a. som konsekvens at overvekten av gutar ville bli enda større. Det store lokale engasjementet, m.a. frå Osterøy Industrilag si side, bidro til at fylkestinget 13.3.2013 vedtok å styrke skulen: Alle eksisterande utdanningsprogram vert vidareførte. I tillegg vert det oppretta ny VG2-klasse i design og tekstil og auke til 2 klassar på VG2 industriteknologi. sjå skulen sin heimeside.
Sist oppdatert 15.04.2013
 
Områderegulering for Espevoll næringsområde godkjend
Espevoll_IllustrasjonOsterøy heradsstyre godkjende 3.10.2012 områdereguleringsplanen for Espevoll Næringsområde. Næringsområdet er på ca 550 da og ligg svært gunstig til i Bergensregionen utan køproblem og i høve til kommunikasjon mot Austlandet. Osterøy kommune arbeider no aktivt for å utløyse området med vatn og avløp. Sjå heimesida www.espevoll.no
Sist oppdatert 24.10.2012
 
Uttale til skulebruksplanen for Hordaland

Osteroy vidaregåande skuleFramlegget til skulebruksplan for Hordaland går ut på å ikkje nytte kapasieteten ved det nye skulebygget til Osterøy vidaregåande skule i Lonevåg fullt ut. Osterøy Industrilag meiner kapasiteten må nyttast fullt ut.

Les Osterøy Industrilag sin uttale av 19.9.2012 her

 
Gründercamp på Osterøy

Grundercamp50 elevar frå dei videregåande skulane på Osterøy og Austrheim var sist i august 2012 samla til felles gründercamp, som ein kickstart på vidare ideutvikling i ungdomsbedrifter. Her ser me dommarane i aksjon.

Les meir på Ungt Entreprenørskap si heimeside. 

Sist oppdatert 19.09.2012
 
Osterøyelev vann skulekonkurranse i CNC
Vinnar Morten Lone KallekleivTorsdag 26. april 2012 vart det arrangert finale i skulekonkurransen i CNC på Nordhordland Industriservice på Radøy.

I finalen var det tre deltakarar, ein 2. års TAF-elev og ein VG2-elev frå Knarvik vidaregåande skule og ein VG2-elev frå Osterøy vidaregåande skule.

Elevane fekk utlevert oppgåva ei veke på førehand slik at dei kunne trena fram mot konkurransen.

Sist oppdatert 09.05.2012
Les meir…
 
<< Start < Førre 1 2 Neste > Siste >>

Side 1 av 2