Næringsministaren nyopna fabrikkanlegget til Pallegossisten

Den 19.2.2016 nyopna næringsminister Monica Mæland fabrikkanlegget til Pallegrossisten AS på Dale. Industrilaget takkar både næringsministeren som kom og Pallegrossisten som inviterte. Nestformannen i Osterøy Industrilag, Eimund Øvsthus, og sekretær, Lars Mjøs, fekk køyre næringsministaren frå Flesland til Dale og fekk teke opp og fekk god respons på ei rekkje saker Industrilaget er interessert i. Monica Mæland takka og ja til å kome til Osterøy på bedriftsbesøk og for å vitje Kompetansesenteret for CNC og robot.

Les i Bygdanytt frå opninga her.

Sist oppdatert 25.02.2016
 
Kompetanseutvikling i CNC og robotnæringsmiljøet i Hordaland
IMG_3484_RedusertInnovasjon Norge har løyvd 3 mill kr til prosjektet Kompetanseutvikling i CNC og robotnæringsmiljøet i Hordaland. Hordaland fylkeskommune og Regionalt næringsfond for Osterfjord følgjer opp med ytterlegare kr 250.000 kvar. Høgskolen i Bergen vil utvikle ein bachelor og etterkvart også ein master i CNC og robot. Tilsvarande vil Bergen tekniske fagskole utvikle eit fagteknikartilbod. Kompetansesenteret for CNC og robot ved Osterøy vidaregåande skule vil utvikle etter- og vidareutdanningstilbod. Og alle er interesserte i å gjere dette i samarbeid. Osterfjord Næringssamarbeid ved Industrikonsulenten på Osterøy er prosjektleiar.

Sist oppdatert 24.04.2015
 
Vegomlegging fv 567 i Hosanger
IMG_4134_RedusertIndustrilaget har lenge arbeidd for vegomlegging i Hosanger. Ei løyving frå styret i Industrilaget på 1 mill kr i kompensasjonsmidlar var gjerne med på å få fart i sakene? Vegarbeidet starta hausten 2014 og er planlagt å ta ca 1 år.
Sist oppdatert 24.04.2015
 
50 år jubileumsfest
Jubileumsfest_Industrilaget_067_Utsnitt_RedusertDen 14.3.2014 på Grønskaret feira 100 festdeltakarar at Osterøy Industrilag fylte 50 år. Me hadde eit rikhaldig program og ein engasjert formann både talte og song. Me fekk mange helsingar både frå gjester og m.a. tidlegare formenn. Geir Kleiveland presenterte den heilt ferske lagssoga som vart delt ut. På biletet ser me formann Lars Magen Bysheim dele ut Norges Vels medalje for lang og tro tjeneste i over 30 år til sekretær Lars Mjøs. Formannen sjølv har hatt tillitsverv i 22 år og av desse heile 17 år som formann.
Sist oppdatert 24.04.2015
 
Styrking av Osterøy vidaregåande skule
Ostery_vgs_ABB_robotFramlegget i 2012 til ny skulebruksplan for vidaregåande skular i Hordaland la i praksis opp til ei svekking av skulen med avvikling av fleire av utdanningsprogramma med m.a. som konsekvens at overvekten av gutar ville bli enda større. Det store lokale engasjementet, m.a. frå Osterøy Industrilag si side, bidro til at fylkestinget 13.3.2013 vedtok å styrke skulen: Alle eksisterande utdanningsprogram vert vidareførte. I tillegg vert det oppretta ny VG2-klasse i design og tekstil og auke til 2 klassar på VG2 industriteknologi. sjå skulen sin heimeside.
Sist oppdatert 15.04.2013
 
<< Start < Førre 1 2 3 Neste > Siste >>

Side 2 av 3