Mentorprogram for unge etablerere

Flere unge etablerere skal lykkes!

Skal du starte eller videreutvikle egen bedrift? Ønsker du veiledning og kompetansepåfyll for å oppnå bedre lønnsomhet? Er du under 35 år? Da inviterer Innovasjon Norge deg til å søke om å delta i vårt mentorprogram for unge.
Målgruppen for mentorprogrammet for unge er etablerere/bedriftseiere mellom 18-35 år som har utarbeidet en forretningsplan og som er klar til å gå ut i markedet eller ønsker å vokse (dvs. at de er i markedsintroduksjonsfasen eller i vekstfasen).
Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) har gitt Innovasjon Norge i oppdrag å utvikle en mentorordning for unge. Denne utviklingen skal skje ved at det skal gjennomføres pilotprosjekt i tre fylker - Hordaland, Sogn og Fjordane og Troms. Mentorordningen i Hordaland er et samarbeid mellom Innovasjon Norge, Hordaland fylkeskommune og Fylkesmannens Landbruksavdeling. Flere av de regionale tiltakskontorene er også involvert.

Hva er mentoring?

Mentoring er et utviklende samarbeid mellom to mennesker som har forskjellig erfaringsgrunnlag, der begge kan oppnå ny læring, ny innsikt og personlig vekst. Mentoring vil være en strategisk utviklingsaktivitet som både støtter virksomhetens mål og verdier og adeptens (etablererens) individuelle utviklingsbehov og ønsker.
En mentor skal være adepten sin personlige samtalepartner i utvikling av bedriften knyttet opp mot mål og strategier for videreutvikling. Mentor stiller de gode spørsmål, kommer med gode råd og erfaringer, støtter adept i sitt arbeid og hjelper til å bygge nettverk.

Kick-Off i Oslo

For å markere oppstarten av pilotprosjektene, planlegges det en felles oppstartskonferanse i Oslo den 26 august 2008. Alle utvalgte adepter og mentorer må delta på denne konferansen.

Høres dette interessant ut for deg og er du i rett aldersgruppe? Mer informasjon og påmelding finner du på www.innovasjonnorge.no/hordaland eller ved å ta kontakt med Industrikonsulenten på Osterøy; 56 19 22 70, mobil 416 28 531.

Brosjyre: [pdf
Lenker:
Programside hos Innovasjon Norge
Søknadssjema

Sist oppdatert 25.03.2010