Høgskolen i Bergen og Osterfjordregionen samarbeider

Høgskolen i Bergen, Osterfjord Næringssamarbeid og Osterfjordrådet har inngått ein 5-årig samarbeidsavtale med føremål å:
a) gje samfunns-, arbeids- og næringslivet i Osterfjordregionen best mogeleg tilgang til relevant kunnskap og kontakt med tilsette, studentar og ferdige kandidatar frå HiB.
b) gje Høgskolen i Bergen tilgang til praksisnære erfaringar for sine studentar og tilsette.

Sjå omtale på Høgskulen i Bergen sin heimeside: 
http://www.hib.no/aktuelt/nyheter/2007/03/osterfjord.asp

Sist oppdatert 31.03.2010