Nyskaping i småbedriftsmiljø

Statsråd Lars Sponheim studerer nyutvikla mobiltoalettI ein 3-årsperiode har prosjektet "Nyskaping i småbedriftsmiljø" stimulert nyskaping gjennom samspel mellom småbedrifter på Osterøy. Prosjektet har inngått i det regionale utviklingsprogrammet for Hordaland. Dei største satsingsområda har vore innan bioenergi og innan vakuum toalett-teknologi. Resultat frå prosjektet og innspel til korleis ein kan drive næringsutvikling og nyskaping gjennom samspel mellom bedrifter i eit geografisk avgrensa område, vart formidla på eit seminar på Osterøy 26.10.04. Statsråd Lars Sponheim inspirerte til nyskaping i småbedrifter, ikkje minst framheva han eit stort utviklingspotensiale innan bioenerginæringa.


Nordlandsforskning har evaluert prosjektet. Rapporten "Forsking på Nyskaping i småbedriftsmiljø" finn du her. [pdf]
Prosjektstyret sin sluttrapport finn du her. [pdf]

Sist oppdatert 25.03.2010