Næringsutviklingssamarbeid i Osterfjordregionen

Osterfjord Næringssamarbeid er eit samarbeid mellom teknisk sjef i ModalenVaksdal Næringsselskap AS, Industrikonsulenten på Osterøy og Osterfjord Reiselivslag. Me har rammeavtale med Hordaland fylkeskommune om regionalt utviklingsarbeid. Me forvaltar og eit Regionalt næringsfond som vert tilførd midlar gjennom Hordaland fylkeskommune. Sekretariatsfunksjonen for Osterfjord Næringssamarbeid går på omgang og pr 1.1.2005 er sekretariatsfunksjonen lagt til Industrikonsulenten på Osterøy.


Me har gjort litt endringar i vedtektene for Osterfjord Næringssamarbeid. Her følgjer ajourførde vedtekter.[word]
Retningsliner for forvalting av Regionalt næringsfond for Osterfjord finn du her.[word]
Aktivitetsplan 2005 for Osterfjord Næringssamarbeid finn du her. [word]
Årsrapport 2004 for Osterfjord Næringssamarbeid finn du her. [word]
Ei av våre store satsingar har vore prosjektet ”Kompetanse og nyskaping for landbruket i Osterfjord” som vart avslutta ved utgangen av 2004. Avslutningsrapporten finn du her. [word]

Sist oppdatert 25.03.2010