Etablerargrupper

I Osterfjordregionen tilbyr me no etablerarar og nystarta bedrifter med
ambisjonar å kome med i "Etablerargrupper", sjå her.[pdf]

Oppdatert informasjon om etablerargrupper finn du på www.etablerer.no