EU-støtta prosjekt vert leia av Osterfjord Næringssamarbeid/Industrikonsulenten på OsterøyTE

Europakontoret i Hordaland fylkeskommune har initiert prosjektet TECHTRA som eit samarbeidsposjekt mellom Vestlandet og Thüringen i Tyskland. Lokale partnarar på Vestlandet er Flora kommune og Osterfjord Næringssamarbeid (med prosjektleiaransvar). Det vellukka Nærinettprosjektet skal vidareutviklast og spreiast. Prosjektet som har ei budsjettramme på ca 1,2 mill kr, er delfinansiert gjennom EU-programmet ENABLE som inngår i INTERREG IIIC.

Brosjyre på engelsk, norsk og tysk finn du her (1,5 MB); [pdf
Prosjektet si heimeside finn du på www.rup.no, klikk her for å komme direkte til prosjektet.
Prosjektsøknaden (engelsk) finn du her; [pdf]
Prosjektplan (norsk) for RUP-finansiering (Regionalt UtviklingProgram for Hordaland) finn du her; [pdf]

Sist oppdatert 10.06.2010