KAM Kompetansesenteret for avansert maskinering

Det er stor mangel i Hordaland på kvalifiserte operatørar for datastyrte maskiner og robotar. Komite for vidareutvikling av Osterøy vidaregåande skule har teke initiativet til etableringa av KAM, Kompetansesenteret for avansert maskinering. Det vert no søkt Hordaland fylke om 1,5 mill kr til eit utviklingsprosjekt med budsjett på 3 mill kr under det utlyste "Program for samarbeid mellom vidaregåande skular, næringsliv og lokalsamfunn" . Datastyrte maskiner, CNC-maskiner, er på plass i skulen sin verkstad allereie frå skulestart hausten 2006. KAM skal bli fullt operativt når ny verkstadhall står klar i samband med nytt bygg for Osterøy vidaregåande skule som fylkestinget i vinter vedtok å bygge.

Oppdatert informasjon vert lagt ut på www.rup.no
Kort statusrapport pr 1.6.2007 [pdf
Kort statusrapport pr 24.10.06 [pdf
Oversendingsbrev [pdf]
Prosjektplan [pdf]
Instillinga frå fylkesrådmannen, vedteke i fylkesutvalet 20.6.06. [pdf]