Pilotprosjekt for å utløyse ei bioenerginæring i Hordaland

Fylkestinget vedtok 12.10.05 samrøystes ei løyving på kr 4 mill til Osterfjord Næringssamarbeid til "Pilotprosjekt for å utløyse ei bioenerginæring i Hordaland".
Palle Karm og Kassefabrikken AS har fått tilskott til anlegg for produksjon av brikettar, www.brikett.no, so no er det mogeleg å få kjøpt lokalprodusert biobrensel til varmesentralar i Hordaland.

Saksførelegget til fylkestinget [pdf]
Oppdatert prosjektplan pr 30.8.06. [pdf]
Prosjektnotat om tilhøvet til statsstøtteregelverket. [pdf]
Søknad av 5.9.06 til Hordaland fylke om fullfinansiering. [pdf]

Sist oppdatert 16.11.2010