Nettverksbygging for landbruket i Osterfjord

Prosjektet "Nettverksbygging for landbruket i Osterfjord" i regi av Osterfjord Næringssamarbeid er fullførd pr 10.11.2006. Prosjektet starta sist i 2003. Det har vore aktivitetar i 4 nettverk; Mat og reiseliv, Grønt samarbeid, Skog og Småkraftverk. Prosjektet var finansiert av Fylkesmannen i Hordaland sin landbruksavdeling med kr 75.000, Hordaland fylkeskommune med kr 70.000 og Osterfjord Næringssamarbeid med kr 60.000, til saman kr 205.000. Karina S Mæhle har vore prosjektleiar t.o.m. 2005 og Lars Mjøs i 2006.

Sluttrapporten finn du her [pdf].
Eit oversyn over aktivitetar i nettverka finn du her [pdf].

Sist oppdatert 25.03.2010