RoboCluster ønskjer samarbeid med Robotiseringsnettverket

GiboTechRobotiseringsnettverket vitja 6. - 8.4.2010 RoboCluster i Odense i Danmark.
RoboCluster hadde lagt opp eit imponerande program med vitjing både hjå robotprodusentar, tilbydarar av robotisering, brukarar av robotløysingar og ikkje minst; forsking og utvikling.

Følgjande bedrifter er med i Robotiseringsnettverket og deltok på studieturen: Tysse Mekaniske Verksted AS, Mjøs Metallavarefabrikk AS, Gunnebo Anja Industrier AS, Lonevåg Beslagfabrikk AS og Kompetansesenteret for CNC og robot ved Osterøy vidaregåande skule. Industrikonsulenten på Osterøy er prosjektleiar for nettverket som har fått forprosjektstøtte frå Innovasjon Norge.

RoboCluster i Danmark ønskjer å byggje ut eit nordisk nettverke og ønskjer vidare samarbeid med Robotiseringsnettverket.

Sist oppdatert 14.04.2010