Årsmøte i Osterøy Industrilag 20.4.2010

Rigg_HaugeÅrsmøtet vert i brakkeriggen på Hauge.

Årsmøtedeltakarane får synfaring på veganlegget Hauge - Lonevåg ved Statens vegvesen.
Oppdatert informasjon om veganlegget er tilgjengeleg på vegvesen.no.

Det vert også møte med den islandske entreprenøren Istak.

Osterøy Industrilag er koordinator for det Leonardo da Vinci finansierte CNC and Robotics Partnerships, CaRPs, og det vert orientering om status etter dei 2 første samlingane i Noreg og i Slovenia.

Sist oppdatert 14.04.2010