Ny teleavtale med Ventelo
Ventelo_logoOsterøy Industrilag har innhenta tilbod på teletenester for ein ny 2-årsavtale frå 7 ulike tilbydarar. Nokre av desse er reine mobiltelefoni-leverandørar, andre leverer med eit breiare spekter av teletenester.

Me har samanlikna tilboda.
Det er ikkje mogeleg å sette opp noko eksakt reknestykke for å samanlikne tilboda då me har nærare 40 medlemsbedrifter med svært ulik bruk av teletenester.
Me har lagt stor vekt på prissamanlikning, men også andre kriterium er tillagt vekt.

Den som kom best ut i samanlikninga, er vår noverande avtalepartnar Ventelo.
Me har difor inngått ein ny 2-årsavtale med Ventelo og tilrå medlemmene å nytte denne avtalen.
Sist oppdatert 25.06.2010