Finanskrisa er ikkje over for Osterøyindustrien

Næringsalliansen har saman med Bergen Næringsgråd gjennomført ei ny spørjegransking mellom sine medlemmer.

Heile 81% av medlemmene i Osterøy Industrilag rapporterer om redusert omsetning og 41% har redusert talet på tilsette. Nærare 60% forventar redusert omsetning komande 6 månader. 24% rapporterer at verksemda sin aktivitet og «helsetilstand» har forverra seg i høve til det som var forventa for ½ år sidan. 12% meiner helsetilstanden er blitt betre enn forventa.

Berre 1 av dei 17som har svart, melder at dei har kunne nytte seg av krisepakkene som er sette i verk. Dette gjeld konjunkturavhengig skattelette.

Alle resultata frå undersøkinga mellom medlemmer i Osterøy Industrilag finn du her .

Sist oppdatert 18.10.2010