Om eit år opnar nyevegen Hauge - Lonevåg

Haugebrekka_DSC04902Statens vegvesen melder om bra, men litt forseinka framdrift på veganlegget mellom Hauge og Lonevåg. Dei reknar med vegopning hausten 2011.

Det øvste biletet syner at entreprenøren Istak er komen langt med den nye Haugebrekka frå barnehagen og ned i Haugedalen.

Bru_tunnel_DSC04906Neste bilete syner tunnelinnslaget på Lonevågsida og brua som vart ferdig støypt  18.9.2010.

Bru_Krvik_DSC04910Dei 2 siste bileta syner brua som går mellom Gunnebo Anja Industrier og Borge Garveri.

Bru_narbilde_DSC04913For oppdatering; sjå Statens vegvesen sitt nyheitsarkiv for veganlegget Hauge - Lonevåg.

Sist oppdatert 18.10.2010