Kårvik næringsområde til sals/leige

Kårvik næringsområdeAllsidig areal med påstående bygg med til sammen 7500 m2 gulvareal, mulighet for 3200 m2 nybygg, planert og fundamentert 35 min. fra Bergen sentrum, Lonevåg, Osterøy. Bompengefritt fra 2014. 44 km fra Flesland. Leie eller salg. Se også annonse på FINN.no. Johannes O. Borge 90107830 mob.

Osterøy kommune har nyleg oppgradert avkøyrsla frå fylkesvegen slik at større køyretøy no kan nytte den nye tunnelen på fv 567 fram til Lonevåg. 

Sist oppdatert 08.03.2012