Uttale til skulebruksplanen for Hordaland

Osteroy vidaregåande skuleFramlegget til skulebruksplan for Hordaland går ut på å ikkje nytte kapasieteten ved det nye skulebygget til Osterøy vidaregåande skule i Lonevåg fullt ut. Osterøy Industrilag meiner kapasiteten må nyttast fullt ut.

Les Osterøy Industrilag sin uttale av 19.9.2012 her