Områderegulering for Espevoll næringsområde godkjend
Espevoll_IllustrasjonOsterøy heradsstyre godkjende 3.10.2012 områdereguleringsplanen for Espevoll Næringsområde. Næringsområdet er på ca 550 da og ligg svært gunstig til i Bergensregionen utan køproblem og i høve til kommunikasjon mot Austlandet. Osterøy kommune arbeider no aktivt for å utløyse området med vatn og avløp. Sjå heimesida www.espevoll.no
Sist oppdatert 24.10.2012