Arbeider for rask realisering av ny jernbane og ny E16 Arna-Stanghelle og for godsterminal i tunner

Osterøy Industrilag arbeider aktivt for rask realisering av ny dobbeltspora jernbane og ny E16 Arna-Stanghelle. Me har arbeidd for at kommunen skal utarbeide ein plan for å kunne vere med å ta imot steinmassar frå anlegget. Å bli kvitt stienmassane er ein føresetnad for oppstart. Kommunen har vedteke å utarbeide ein massehandteringsplan og me bistår kommunen med å skaffe finansiering. Industrilaget har engasjert seg i spørsmålet om godsterminal i Bergen og har gått ut med ein ide om godsterminal i tunnel aust for Arna langs Sørfjorden. Me har sendt oppfordring til samferdsleministaren om å ta med avsnitt om mogeleg godsterminal i tunnel i forslaget til planprogram for den statlige reguleringsplanen for E16 og Vossebanen Arna-Stanghelle. Regionalt næringsfond for Osterfjord har løyvd kr 260.000 til ein moglegheitsstudie og visualisering av denne tunell-godsterminalen.

Sist oppdatert 31.01.2017