Prøveordning med nyheitsbrev
Nyheitsbrev_bildeDå har me sett i gang eit prøveprosjekt med nyheitsbrev som vert sendt ut til alle medlemmane og andre som har tilknytning til Industrilaget og Industrikonsulenten.
Nyheitsbrevet vert sendt ut som ein epost med helsing til kvar enkelt mottakar.
Om ein ynskjer det kan en klikke her for å åpne nyheitsbrevet som pdf-fil -noko som kan vere betre om ein ynskjer til eksempel å skrive ut nyheitsbrevet.

Gi gjerne tilbakemeldingar på epostadressen som er oppgitt i nyheitsbrevet.
Legg spesielt merke til saka om truckførarkurs der en kan melde seg på (kort frist!)
Så ynskjer eg alle god lesing og god vinterferie.
Helsing,
Marton Ulstein (Industrikonsulenten)
Sist oppdatert 25.02.2018