Nyhendearkiv

Filter 

 • Om eit år opnar nyevegen Hauge - Lonevåg

  Statens vegvesen melder om bra, men litt forseinka framdrift på veganlegget mellom Hauge og Lonevåg. Dei reknar med vegopning hausten 2011. Det øvste biletet syner at entreprenøren Istak er komen langt med den nye Haugebrekka frå barnehagen og ned i...
 • Osterøy vidaregåande skule i nybygg

  Osterøy Industrilag gratulerer Osterøy vidaregåande skule med det flotte nybygget. Offisiell opning var 6.9.2010. Skulebygget er av stor verdi for heile Osterøysamfunnet. Den flotte verkstadhallen for både elektro, industriell produksjon og ikkje min...
 • Thunestvedt i nybygg

  Osterøy Industrilag gratulerer vår medlem Magnus M Thunestvedt AS med innflytting i sitt flotte nybygg i Arnadalen. Offisiell opning var 26.8.2010. Sjå gjerne heimesida til Thunestvedt og heimesida energien.no...
 • Næringsministaren interessert i robotar og automatisering

  Næringsministeren vil ta innspel frå Osterøy Industrilag om automatisering og bruk av robotar med i det vidare arbeidet med utforming av regjeringa si innovasjons- og næringspolitikk. Og han skriv også: «Jeg ønsker dere samtidig lykke til med der...
 • Finanskrisa er ikkje over for Osterøyindustrien

  Næringsalliansen har saman med Bergen Næringsgråd gjennomført ei ny spørjegransking mellom sine medlemmer. Heile 81% av medlemmene i Osterøy Industrilag rapporterer om redusert omsetning og 41% har redusert talet på tilsette. Nærare 60% forventar...
 • Ny teleavtale med Ventelo

  Osterøy Industrilag har innhenta tilbod på teletenester for ein ny 2-årsavtale frå 7 ulike tilbydarar. Nokre av desse er reine mobiltelefoni-leverandørar, andre leverer med eit breiare spekter av teletenester. Me har samanlikna tilboda.Det er ikkje m...
 • Ostring vann Nordhordlandsmeisterskapen i elektrofag Vg1

  Torsdag 20. mai 2010 vart det arrangert konkurranse i elektrofag hjå Mongstad Elektro. 1.plassen på Vg1 gjekk til Ørjan Myrtvedt Kallekleiv frå Osterøy vidaregåande skule, og Martin Andreas Fosse Jakobsen frå Knarvik vidaregåande vann konkurransen...
 • Osterøy Industrilag fekk møte regjeringstoppar

  Den 19. mai 2010 vitja statsministeren, kunnskapsministeren, kommunal- og regionalministeren m.fl. Vestlandet og inviterte til mottaking i Grieghallen som del av "Samarbeid for arbeid".Formannen i Osterøy Industrilag, Lars Magne Bysheim, og sekretæren, ...
 • Osterøy-elev vann skulemeisterskap

  Michal Poniewaz, elev ved Osterøy vidaregåande skule, vann skulemeisterskapen i CNC-maskinering. Vinnaren går vidare til Yrkes-NM på Lillehammer i oktober. ...
 • Årsmøtedeltakarane fekk komme 500 m inn i fjellet

  Årsmøtedeltakarane i Osterøy Industrilag 20.4.10 var svært godt nøgde med opplegget som Statens vegvesen og entreprenøren Istak hadde laga til. Osterøy Industrilag har arbeidd lenge for å få bygt ny fylkesveg mellom Hauge og Lonevåg og næringsl...
 • Samarbeider om styrking av CNC og robotklyngen

  Høgskulen i Bergen, Robotiseringsnettverket, Osterøy Industrilag og Kompetansesenteret for CNC og robot ved Osterøy vidaregåande skule vil samarbeide om styrking av CNC og robotklyngen i Bergensregionen. ...
 • Årsmøte i Osterøy Industrilag 20.4.2010

  Årsmøtet vert i brakkeriggen på Hauge. Årsmøtedeltakarane får synfaring på veganlegget Hauge - Lonevåg ved Statens vegvesen.Oppdatert informasjon om veganlegget er tilgjengeleg på vegvesen.no. Det vert også møte med den islandske entreprenør...
 • RoboCluster ønskjer samarbeid med Robotiseringsnettverket

  Robotiseringsnettverket vitja 6. - 8.4.2010 RoboCluster i Odense i Danmark.RoboCluster hadde lagt opp eit imponerande program med vitjing både hjå robotprodusentar, tilbydarar av robotisering, brukarar av robotløysingar og ikkje minst; forsking og utvi...
 • Osterøy på nyopna www.kom-an.no.

  Nettportalen www.kom-an.no vart offisielt opna i Bergen 3.2.2010. www.kom-an.no er din vegvisar for nyskaping i Hordaland.Meir etablering, fleire gründerar og større bulyst. ...
 • Alle medlemmer i Osterøy har merka finanskrisa.

  Som medlem av Næringsalliansen og saman med Bergen Næringsråd har Osterøy Industrilag i veke 45 gjennomført ei spørjegransking mellom våre 40 medlemsbedrifter. ...
 • Seminar om "Teknologiledelse i Osterfjordregionen og på Sotra". Osterøy onsdag 16.9.09.

  Invitasjon til inspirasjonsseminar med invitasjon til nærmere samarbeid. Samarbeidsutvalget for Osterfjordregionen og Høgskolen i Bergen (HiB) inviterer til inspirasjonsseminar og erfaringsutveksling onsdag 16. september 2009. ...
 • Osterøy iniativtakar til europeisk partnerskap innan CNC og robot

  Osterøy Industrilag har fått melding frå Senter for internasjonalisering av høgre utdanning, SiU, Bergen, om tildeling av EU-midlar til parterskapsprosjekt innan fagutdanning i CNC (datastyrte maskinar) og robot. Osterøy Industrilag står som koordi...
 • Høgskolen i Bergen og Osterfjordregionen samarbeider

  Høgskolen i Bergen, Osterfjord Næringssamarbeid og Osterfjordrådet har inngått ein 5-årig samarbeidsavtale med føremål å:a) gje samfunns-, arbeids- og næringslivet i Osterfjordregionen best mogeleg tilgang til relevant kunnskap og kontakt med til...
 • Mentorprogram for unge etablerere

  Flere unge etablerere skal lykkes! Skal du starte eller videreutvikle egen bedrift? Ønsker du veiledning og kompetansepåfyll for å oppnå bedre lønnsomhet? Er du under 35 år? Da inviterer Innovasjon Norge deg til å søke om å delta i vårt mentorp...
 • 2,4 mill kr til prosjektet Kompetansesenteret for avansert maskinering

  Prosjektet er no i ferd med å gå over i ordinær drift i form av "Kompetansesenteret for CNC og robot". Dette vert organisert som ei eiga avdeling/resultateining ved Osterøy vidaregåande skule. Elevane ved VG1 Teknikk og industriell produksjon og VG2 ...