Vegopning 16. november 2011
Asfaltering 567 Hauge - Lonevåg16. november 2011 vert fv 567 Hauge - Lonevåg opna. Fylkesordførar Tom-Christer Nilsen vil kutte snara og det skal han gjere ved tunnelinngangen til Borgotunnelen i Lonevåg. Osterøy Industrilag har lenge arbeidd for realisering av dette vegprosjektet og me ser med glede fram til opninga. Osterøynæringslivet har bidratt med ca 8 mill kr i kompensasjonsmidlar for auka arbeidsgjevaravgift av dei omlag 240 mill kr dette veganlegget vil kome på.
Sist oppdatert 29.10.2011