Betre tilkomst til næringsarealet i Kårvika

Utviding aV KårvikskiftetOsterøy kommune har no starta arbeidet med å bygge om Kårvikskiftet slik at det no vert mogeleg å svinge med store køyretøy frå og til Lonevåg. No som den nye tunnelen mellom Lonevåg og Hauge vil kunne nyttast, er det viktig at nyttetrfikken slepp å måtte bruke gamlevegen om Revheim. Dette gjer det store næringsområdet i Kårvika meir attraktivt etter at Borge Garveri-epoken tok slutt i 2010. Det er Osterøy-firmaet Øksnes Maskin AS som utfører arbeidet.

Osterøy Industrilag har arbeidd for å få dette prosjektet realisert. 

Sist oppdatert 01.11.2011