Tillitsvalde i Osterøy Industrilag

Styret velt på årsmøtet 2011:

Leiar Lars Magne Bysheim
Nestleiar Eimund Øvsthus 
Tor Georg Hella
Kjell Lerøy
Ivar Solberg

Varamedlemmer:
Johan Solberg
Rolf Hagebø
Eileen Aasheim

Turnemnd:

Johan Solberg og Rolf Hagebø

Styringsutvalet for Industrikonsulenten:

Willy Helgesen med Sigbjørn Reigstad som personleg varamedlem
Svein Skulstad med Jostein Jacobsen som personleg varamedlem
Ordføraren i Osterøy. Kari Foseid Aakre

Revisor.

Norodd Helle

Valnemnd:

Trude Jacobsen (leiar), Vigdis Hellevang og Monica Solberg

Sist oppdatert 02.08.2011