Nyhendearkiv

Filter 

 • Robotskulen

  Region Nordhordland har våren 2012 laga eit flott Nordhordland-magasin. Mellom mykje spennande er det ein flott artikkel om "Robotskulen" Osterøy vidaregåande skule og Kompetansesenteret for CNC og robot. Artikkelen sin første side finn du her .Artik...
 • Kårvik næringsområde til sals/leige

  Allsidig areal med påstående bygg med til sammen 7500 m2 gulvareal, mulighet for 3200 m2 nybygg, planert og fundamentert 35 min. fra Bergen sentrum, Lonevåg, Osterøy. Bompengefritt fra 2014. 44 km fra Flesland. Leie eller salg. Se også annonse på FI...
 • Tilhenger av lokal kvalitet

  Tidsskriftet "samspill" som Bergen Næringsråd gir ut, har i sitt nummer 5/2011 fokus på at "Vi trenger ungdommen". I artikkelen "Tilhenger av lokal kvalitet" vert det sett fokus på samspelet mellom næringslivet og den vidaregåande skulen på Osterø...
 • Raskare og betre veg mellom Lonevåg og omverda

  Det var ein stor dag for Osterøysamfunnet då fylkesordførar Tom-Christer Nilsen opna den nye fylkesveg 567 mellom Hauge og Lonevåg. Mykje folk var møtt fram og det var stor trafikk gjennom den 1550 m lange tunnelen etter opninga. Under opningsfesten ...
 • Leonardo da Vinci VETPRO opplæring innen industriroboter og automatisering

  En gruppe på 6 instruktører og lærere fra Osterøy Industrilag/Robotiseringsnettverket og fra Kompetansesenteret for CNC og robot ved Osterøy vidaregåande skule har fullført en ukes opplæring i Polen innen industriroboter og automatisering. Kurset ...
 • Betre tilkomst til næringsarealet i Kårvika

  Osterøy kommune har no starta arbeidet med å bygge om Kårvikskiftet slik at det no vert mogeleg å svinge med store køyretøy frå og til Lonevåg. No som den nye tunnelen mellom Lonevåg og Hauge vil kunne nyttast, er det viktig at nyttetrfikken slep...
 • Vegopning 16. november 2011

  16. november 2011 vert fv 567 Hauge - Lonevåg opna. Fylkesordførar Tom-Christer Nilsen vil kutte snara og det skal han gjere ved tunnelinngangen til Borgotunnelen i Lonevåg. Osterøy Industrilag har lenge arbeidd for realisering av dette vegprosjektet ...
 • Bruk av deponigass frå Mjelstad avfallsdeponi på Osterøy

  Flammetårn. Gassflamme på ca 800kW.Liquiline i Bergen har pr 26.8.2011 utarbeidd rapporten; "Mjelstad. Muligheter for oppgradering/ transport av rå biogass." Det er BIR AVfallsenergi som eig og driv deponiet på Osterøy.For å redusere lukt og drivhu...
 • Osterøy - nærare enn du trur

  I magasinet Veivalg som kom som bilag til Bergens Tidende 14.6.2011 finn du ei flott annonse om Osterøy. Her kan du sjå på nettutgåva; gå til side 25. Eller; her  kan du laste ned ein pdf av annonsen....
 • Årsmøtedeltakarane fekk prøvekøyre tunnelen

  Torsdag 28.4.2011 var det årsmøte i Osterøy Industrilag. Laget har engasjert seg sterkt for å få realisert ny fv 567 mellom Hauge og Lonevåg. Årsmøtedeltakarane var svært nøgde med å få komme gjennom tunnelen for første gang under kyndig orie...
 • Planprogrammet for Espevoll Næringsområde godkjend

  Formannskapet godkjende 9.3.2011 planprogrammet for utarbeidinga av områdeplanen for Espevoll Næringsområde. Planområdet er på 836 da med 550 da avsett til næringsføremål. Dette vert eit næringsområde med regional verdi for heile Bergensregionen...
 • Studietur til Kina

  Osterøy Industrilag gjennomførte 11.-21.3.2011 ein svært interessant og vellukka studietur til Kina med 18 deltakarar. Turen var lagt opp av Scandinavian Wheel AS. 2 av dagane sto den kinesiske maskinprodusenten TROOP for bedriftsbesøka. Me vitja båd...
 • Planarbeidet for Espevoll næringsområde godt i gang

  Eit areal på 603 da på Espevoll i Osterøy kommune er i forslag til kommuneplanen sin arealdel for 2010 – 2022 lagt ut til framtidig næringsområde. Føremålet er å legga til rette for langsiktig næringsutvikling som kan tene både kommunen og reg...
 • Næringsdepartementet interessert i CNC og robotmiljøet i Bergensregionen

  Næringsminister Trond Giske har i sommar gjennom brev synt interesse for CNC og robotmiljøet i Bergensregionen. Politisk rådgjevar Jeanette Iren Moen ønskte å få meir innsikt i denne næringklynga og vitja 2. desember Bergensregionen. Ho hadde med s...
 • Mange på Utdanningsmessa

  Det var full oppslutnad om Utdanningsmessa i Osterøyhallen 11.11.2010, både av utstillarar og av ungdom og foreldre Ein karamellskytande robot vekte interesse både hjå jenter og gutar.   Les meir om utdanningsmessa i Bygdanytt....
 • Kompetansesenteret for CNC og robot har fått eiga heimeside

  Kompetansesenteret for CNC og robot ved Osterøy vidaregåande skule er i gang med eiga heimeside.Ta gjerne ein kikk på cncogrobot.no...
 • Kunnskapsministeren fekk robotservert kake

  Kunnskapsminister Kristin Halvorsen besøkte 26.10.2010 Osterøy vidaregåande skule og Kompetansesenteret for CNC og robot. Eitt av høgdepunkta var robotservering av sjokoladekake. Ho er engasjert i graden av gjennomføring i vidaregåande skule, serski...
 • Kunnskapsministeren til Kompetansesenteret for CNC og robot

  Kunnskapsminister Kristin Halvorsen besøker tysdag 26.10.2010 den nye Osterøy vidaregåande skule og får m.a. orientering om samarbeidet mellom skulen og næringslivet og om Kompetansesenteret for CNC og robot. Bodskapen er klar; landslinje for CNC og...
 • Ostring vann Yrkes-NM i CNC-faget

  Michal Poniewaz som har vore elev ved Osterøy vidaregåande skule, gjekk heilt til topps i konkurransen på Lillehammer. 2. plassen gjekk til Markus Fosdal som også er ostring. Han er TAF-elev ved Knarvik vidaregåande skule. Og det er jo svært gledel...
 • Nyesvingen på Bysheim teken i bruk

  Fv 567 over Bysheim er svingete.No er den krappaste og bratte svingen på 350 grader erstatta med ein slak og fin sving. Osterøy Industrilag tok initiativ til å bruke stein frå Lonevågsida av nyanlegget fv 567 Hauge - Lonevåg til utbetring av denne ...